eko-Finance Labyrintom daní a účtovníctva prejdeme za Vás...
Úvod Eko-finance s.r.o.
Služby
Riešenia
Kontakt
Užitočné linky
 

Účtovníctvo

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v sídle našej spoločnosti alebo u zákazníka.
 • Mesačné reporty podľa potreby od štandardných výkazov až po klientom definované zostavy.
 • Telefonická podpora a konzultácie.

 

 

 

Podvojné účtovníctvo

 • Hlavná kniha - systematický zápis účtovných prípadov
 • Účtovný denník - chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Súhrný výkaz k DPH
 • Evidencia majetku
 • Interné doklady
 • Kniha jázd
 • Priznanie DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Ročná účtovná závierka - zostavenie účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov.

 

 

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník - chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Kniha sociálneho fondu
 • Priznanie dani DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Ročná účtovná závierka
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb