eko-Finance Labyrintom daní a účtovníctva prejdeme za Vás...
Úvod Eko-finance s.r.o.
Služby
Riešenia
Kontakt
Užitočné linky
 

Spracovanie miezd

Kompletné spracovanie personalistiky a mzdovej agendy (výplatné listiny, mzdové listy, odvody...) pre spoločnosti.

 • Spracovanie miezd zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ako aj osôb mimo evidenčného stavu (dohody o vykonaní práce) na základe dodaných podkladov (platové náležitosti, dochádzka, dovolenka, PN a pod.)
 • Spracovanie podkladov a následne výkazov odvodov poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej/zdravotnej poisťovni
 • Spracovanie potvrdenia o príjme pracovníkov o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Vedenie mzdovej agendy pracovníkov (mzdový list, evidenčný list, sledovanie dovoleniek, PN a návštev lekára)
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Vyhotovenie zápočtových listov
 • Spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie príslušných štatistických výkazov pre ŠÚSR
 • Zúčastňovanie sa preverovania správnosti spracovania a vedenia mzdovej agendy orgánmi štátnej správy, orgánmi zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Upozorňovanie na zmeny platných predpisov vo vzťahu k povinnostiam
 • Ostatné úkony súvisiace so spracovaním mzdovej a personálnej agendy