Venujte sa svojmu podnikaniu.
My prejdeme labyrintom daní
a účtovníctva za Vás.

NAŠE SLUŽBY

Účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v sídle našej spoločnosti alebo u zákazníka. Mesačné reporty podľa potreby od štandardných výkazov až po klientom definované zostavy. Telefonická podpora a konzultácie.

">

podvojné Účtovníctvo

 • Hlavná kniha – systematický zápis účtovných prípadov
 • Účtovný denník – chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Súhrnný výkaz k DPH

jednoduché Účtovníctvo

 • Peňažný denník – chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Kniha sociálneho fondu 

spravovanie miezd

Kompletné spracovanie personalistiky a mzdovej agendy (výplatné listiny, mzdové listy, odvody…) pre spoločnosti. Spracovanie miezd zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ako aj osôb mimo evidenčného stavu (dohody o vykonaní práce) na základe dodaných podkladov (platové náležitosti, dochádzka, dovolenka, PN a pod.)

Ďalšie služby

 • Vypracovanie podkladov pre bankové úvery
 • Vypracovanie finančných analýz
 • Daňové poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo
 • Ekonomické poradenstvo
 • Sprostredkovanie auditu

S nami nestratíte prehľad o aktuálnom stave vášho účtovníctva. Doklady spracúvame priebežne.

O Nás

K našim prvoradým cieľom patrí kvalita, spoľahlivosť a samozrejme spokojnosť všetkých klientov.

Eko-Finance s.r.o. sa venuje poskytovaniu účtovných služieb, účtovnému a ekonomickému poradenstvu pre malých a stredných podnikateľov a tiež pre neziskové a rozpočtové organizácie. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletné spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie daňových priznaní, priebežnej a ročnej účtovnej závierky, sprostredkovanie auditu. Podnikanie je úspešné vtedy, ak má správne vypracovanú ekonomiku. Naša spoločnosť Vám v tomto pomôže formou finančných analýz, priebežného sledovania stavu hospodárenia a ekonomického poradenstva. 

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu spôsobenú klientovi. Eko-Finance s.r.o. je členom Slovenskej asociácie účtovníkov. 

Sme držiteľom certifikátu akreditovaného ministerstvom školstva „Účtovník profesionál“ a „Daňový špecialista“

Máte nejaké otázky? Zavolajte nám!

+421 918 989 953